Реалізуємо широкий асортимент нормативної літератури з охорони праці.

 1. Закон України про охорону праці (2002р.) зі змінами на 2009р.
 2. Закон України про захист прав споживачів
 3. Закон України про Цивільну оборону
 4. Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів
 5. Закон України „Про відпустки”
 6. Закон України „Про колективні договори і угоди”
 7. Правила безп. експлуат. парових та водогрійних котлів (вище 0,07МП )
 8. Правила безпечної експлуатації котлів з тиском не більше 0,07 МП
 9. Правила безпечної  експлуатації трубопроводів пари та гарячої води
 10. Правила безпеки систем  газопостачання  України
 11. Правила з ОП при роботах з радіоелектронною апаратурою  (побутова)
 12. Правила ОП для об`єктів роздрібної торгівлі
 13. Правила ОП для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
 14. Правила ОП в цукровому виробництві
 15. Правила  безпеки  під час навчання в  навчальних закладах
 16. Правила безпеки для кондитерського виробництва
 17. Правила безпеки для олійно-жирового виробництва
 18. Правила з ОП для перукарень
 19. Правила з ОП для працівників м'ясопереробних цехів
 20. Правила ОП для підприємств громадського харчування
 21. Правила ОП для плодоовочевих переробних підприємств
 22. Охорона праці (лабораторний  практикум)
 23. Правила ОП для працівників підприємств по переробці молока
 24. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (2008р.)
 25. Правила  безпечної роботи з інструментом  та пристосуваннями
 26. Правила ОП в сільськогосподарському виробництві
 27. Правила атестації зварників
 28. Правила будови та безпечної експлуат. вантажопідіймальних кранів 2007р.  
 29. Правила ОП під час обслуговув. та ремонту машин сільскогосподарського  виробництва
 30. Правила ОП для працівників бетонних і залізобетонних заводів
 31. Правила будови  і безпечної експлуатації підйомників
 32. Практ.коментар до нової редакції Закону України „Про охорону праці”
 33. Правила ОП під час експлуатації  електронно-обчислювальних машин
 34. Правила безпеки для лікеро-горілчаного виробництва
 35. Правила ОП для заготскладів і приймальних пунктів вторсировини
 36. Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки (2006р.)
 37. Правила ОП в тваринництві. Свинарництво.
 38. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж (укр.рос.)
 39. Правила охорони праці при роботі на висоті
 40. Правила охорони праці в деревообробній промисловості
 41. Правила користування  тепловою енергією
 42. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій
 43. Правила будови та безп.експлуат.посудин, що працюють під тиском тиском
 44. Правила побутового обслуговування населення
 45. Правила ОТ при сборе, вывозе и обезвреживании бытовых отходов
 46. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
 47. Підприємцю про охорону праці
 48. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства
 49. Торгівля продовольчими товарами
 50. Торгівлі непродовольчими товарами
 51. Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое
 52. Правила ОП під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг (2010р.)
 53. Правила ОП при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору (01.04.2010р.)

Правила з електробезпеки:

 1. Правила техн. експлуатації  электроустановок споживачів 2007г.
 2. Правила устройства электроустан.ов. (ПУЭ). Общие правила. 1986г.
 3. Прав.устройства  эктроустанов(ПУЭ) .Канализация электроэнергии.1986
 4. Правила устройства  електроустановок (ПУЭ). Защита и автомат.1986г.
 5.  Довідник енергетика. Книга 6.Правила будови електроустанов.(2009р.)
 6. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
 7. Правила захисту від статичної електрики
 8. Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів
 9. Правила експлуатації електрозахисних  засобів
 10. Прав. будови електроустановок. Електрообладнання спец. устан.2001р
 11. Правила користування електричної енергією
 12. Правила охорони електричних мереж

Правила з пожбезпеки:

 
 1. Правила пож. безпеки для підпр-в та організ.поліграфічної   промислов.
 2. Довідник підприємця з питань пож.безпеки (у запитаннях і відповідях)
 3. Типове положення про службу пож.безпеки, про пожежно-технічну комісію, про інструктажі, навчання та перевірку знань з пож.безпеки
 4. Правила експлуат. вогнегасників, тип. норми належності вогнегасників
 5. Положення про ДПД
 6. Закон України „Про пожежну безпеку”
 7. Правила з пожежної безпеки в України НАПБ А.01.001-2004
 8. Правила пож.безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
 9. Протипожежний захист (Знаки безпеки.ДСТУ ISO 6309:2007)кольоровий
 10. Протипожежний захист (Знаки безпеки.ДСТУ ISO 6309:2007) чорно-білий
 11. Пожежна безпека об’єктів будівництва. ДБН В.1.1-7-2002
 12. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації
 13. Положення  про службу пожежної безпеки
 14. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Довідники про працю та трудові відносини:

 
 1. Національний класифікатор професій України ДК 003-2005 (зі змінами)
 2. Зміни та доповнення №2 до класифікатора професій ДК 003-2005
 3. Довідник кваліфікаційних хар-к професій працівників (загальний)
 4. Довідник каліф. хар-к працівн. Торгівля та громадське харчування .Вип.65
 5. Довідник каліф.характерист. працівників.охорона здоров’я.
 6. Вип . 78
 7. Довідник каліф.характерист.працівників.будівництво.Вип.64 ч.1,2
 8. Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену трив. робочого тижня
 9. Положення про медогляди з додатками  (наказ №246)  2007р.
 10. Соц. страхування від нещасного випадку на виробн. та проф. захворювань ч. 1 (Закон, тарифи)
 11. Соц. страхування від нещасного випадку на виробн. та проф.захворювань ч. 2 (Постанови КМУ, накази МОЗУ)
 12. Соц. страхування від нещасного випадку на виробн. та проф.захворювань ч. 3 (Постанови КМУ, постанови правління фонду)
 13. Соц. страхування від нещасного випадку на виробни. та проф. захворювань ч.4 (Постанови правління  фонду)
 14. Соц. Страх. На випадок безробіття. Книга №1 (Закон, постанови КМУ)
 15. Соц. Страх. На випадок безробіття. Книга №2 (Закон, постанови КМУ)
 16. Соц.Страх.У зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.Кн№1
 17. Правила  внутрішнього трудового розпорядку.
 18. Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
 19. Списки виробництв, робіт, професій і посад , зайнятість в яких дає право на  щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Книги 1-3,4-6
 20. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
 21. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.
 22. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Положення:

 
 1. Положення про забезпечення ЗІЗ (2008р)
 2. Типове положення про навчання з питань охорони праці
 3. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (2004р.)
 4. Полож. про розслідування нещасних  випадків невиробничого травматизму
 5. Положення  про розробку інструкцій з питань охорони праці
 6. Положення про систему управління охороною праці
 7. Положення про утримання та експлуат. паркових атракціонів атракааатракцатракціонів
 8. Положення щодо розробки планів ліквідації аварійних ситуацій і аварій
 9. Правила по будові, експл-ції,ТБ та виробничої санітарії  в аптеках
 10. Типове положення про службу охорони праці
 11. Положення про взаємовідносини організацій – генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями
 12. Угода по охороні праці між адміністрацією і трудовим  колективом
 13. Положення про порядок розслідування  нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
 14. Збірник інструкцій з охорони праці для електромонтажних робіт
 15. Правила проведення профілактичних медоглядів та переліки згідно  наказами №280 (2002р.), №559
 16. Порядок  видачі дозволів Державним комітетом ОП  (Постанова № 1631 від 15.10.2003р.)
 17. Положення  про геодезичну службу будівельно-монтажних організацій
 18. Положення про порядок використання службових чи орендованих транспортних засобів працівниками підприємства
 19. Порядок проведення атестації робочих місць
 20. Перелік робіт з підвищеною небезпекою
 21. Загальні умови укладення та виконання  договорів підряду в капітальному будівництві
 22. Збірник типових інструкцій з безпечного ведення робіт на кранах
 23. Положення про службу маркетингу
 24. Порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
 25. Про затвердження інструкції про встановлення причинного зв’язку смерті з профес.захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом
 26. Про затвердження Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (тип. положення про комісію з ОП)
 27. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд
 28. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про ОП, що діють на підприємстві
 29. Перелік робіт, де є потреба в професійному доборі
 30. Проведення внутрішнього аудиту (СУОП)
 31. Положення про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд
 32. Положення про оперативний контроль за станом охорони праці у підрозділах підприємства
 33. Інструкція про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з використанням
 34. Положення про енергетичну службу
 35. Положення про адміністративно-господарський відділ в закладах освіти
 36. Положення про відділ капітального будівництва

СниП та ДБН:

 
 1. СниП  III-4-80*  
 2. Правила про розслідуван.причин аварій будівель ДБН В.1.2-1-95
 3. Правила перевезення та складування матеріалів ДБН Г.1-4-95
 4. Технічне обсл-ня та ремонт кранів самохідних стрілових ДБН В.2.8-6-96
 5. Експлуатація будівельн.машин. Загальні вимоги ДБН В.2.8-9-98
 6. Організація будівельного виробництва ДБН А.3.1-5-96
 7. Система техніч.обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва. ДБН В.2.8-7-96
 8. Будинки та споруди дитячих дошкільн.закладів. ДБН В.2.2.-4-97
 9. Будинки та споруди навчальних закладів. ДБН В.2.2-3-97
 10. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин. ДБН В.2.2.-7-98
 11. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків  і споруд ДБН А.2.2.-4-2003
 12. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів
 13. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Украинская Баннерная Сеть