В навчальному центрі сучасними методами проходить навчання, атестація керівників та посадових осіб підприємств.

  До переваг нашого навчального центру можна віднести не тільки поповнення знань слухачів в процесі навчання, а і пересвідчення наскільки вони усвідомленні, та можуть застосовуватись на практиці.

Всі лекції супроводжуються відеоматеріалом відносно теми, яку вивчають.

Крім того слухач, по закінченню навчання, має право на отримання безкоштовних консультацій з питань охорони праці по яких проходило навчання протягом дії отриманих посвідчень.

Напрями, за якими наш центр проводить навчання:

Для посадових осіб:

 1. З чинного законодавства з охорони праці ( Закону України „Про охорону праці” та інших нормативних актів ) для керівників підприємств, посадових осіб, фахівців та членів комісій з перевірки знань працівників підприємств, організацій, установ.
 2. Навчання з пожежної безпеки ( Кодекс цивільного захисту України ).
 3. Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
 4. Правил будови і безпечної експлуатації підйомників.
 5. Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
 6. Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів.
 7. Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води.
 8. Правил будови і безпечної експлуатації електроустановок споживачів (електротехнічний та адміністративно-технічний персонал ІІ –V гр.).
 9. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ( ІІ –V гр.).
 10. Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.
 11. Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки.
 12. Правил охорони праці на автомобільному транспорті.
 13. Правил безпеки систем газопостачання України.
 14. Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07Мпа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С.
 15. Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.
 16. Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, ескалаторів, травелаторів.
 17. Правил охорони праці в деревообробній промисловості.
 18. Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України.
 19. Правил охорони праці у міському зеленому господарстві.
 20. Правил безпеки під час виробництва та використання продуктів поділення повітря.
 21. Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості.
 22. Організації безпечного ведення будівельно-монтажних робіт ( ДБН А.3.2.2 – 2009 ).
 23. Правил охорони праці для працівників бетонних та залізобетонних заводів.
 24. Організації безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд, нормативних документів з питань обстежень, паспортизації будівель.
 25. ПТБ та ПТЕ тепловикористовуючих установок і теплових мереж.
 26. Вимоги охорони праці під час роботи в зоні електромагнітних полів.
 27. Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
 28. Правил охорони праці під час зварювання металів.
 29. Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.
 30. Правил охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг.
 31. Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах.
 32. Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.
 33. Правил будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок.
 34. Організації безпечного проведення газонебезпечних робіт.
 35. Організації безпечної експлуатації гідравлічного пресу.
 36. Організації безпечної експлуатації будівельних колисок.
 37. Організації безпечного виконання робіт в колодязях.
 38. Організації безпечного зберігання, перевезення, використання сильнодіючих отруйних речовин.

Для робітників:

 1. Спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму.
 2. Правил будови і безпечної експлуатації електроустановок споживачів (електротехнічний, електротехнологічний персонал ІІ –ІV гр.).
 3. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ( ІІ –ІV гр.).
 4. Вимоги охорони праці під час виконання стропальних робіт.
 5. Вимоги охорони праці під час виконання робіт на висоті.
 6. Вимоги охорони праці при експлуатації інструменту та пристроїв.
 7. Вимоги охорони праці під час виконання гідроізоляційних робіт.
 8. Вимоги охорони праці під час виконання робіт з мурування стін.
 9. Вимоги охорони праці під час виконання бетонних робіт.
 10. Вимоги охорони праці під час виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій.
 11. Вимоги охорони праці під час виконання земляних робіт.
 12. Вимоги охорони праці при роботі в колодязях.
 13. Вимоги охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт.
 14. Вимоги охорони праці під час виконання робіт з монтажу вантажопідіймальних кранів.
 15. Вимоги охорони праці під час виконання робіт машиністами вантажопідіймальних кранів, компресорних установок, операторів котелень, АЗС.
 16. Вимоги охорони праці під час керування з підлоги вантажопідіймальними кранами та механізмами.
 17. Вимоги охорони праці при експлуатації підйомників.
 18. Вимоги охорони праці при експлуатації автоклавів.
 19. Вимоги охорони праці під час експлуатації будівельних самопідіймальних колисок.
 20. Вимоги охорони праці при експлуатації ліфтів.
 21. Вимоги охорони праці під час експлуатації навантажувачів.
 22. Вимоги охорони праці при експлуатації атракціонів.
 23. Вимоги охорони праці з безпечної експлуатації бензомоторних пил.
 24. Вимоги охорони праці під час видалення дерев та пеньків у населених пунктах.
 25. Вимоги охорони праці при експлуатації деревообробного обладнання в т.ч. пилорам.
 26. Вимоги охорони праці при виконанні електрозварювальних робіт, в тому числі у середовищі захисних газів.
 27. Вимоги охорони праці при експлуатації автоклавів.
 28. Вимоги охорони праці з безпечної експлуатації гідравлічних вібропресів.
 29. Вимоги охорони праці з безпечної експлуатації пакувальних пресів.
 30. Вимоги охорони праці під час обслуговування акумуляторних батарей.
 31. Вимоги охорони праці під час експлуатації теплових установок та теплових мереж.
 32. Вимоги охорони праці під час експлуатації фреонових установок.
 33. Вимоги охорони праці під час виробництва та використання продуктів поділення повітря.
 34. Вимоги охорони праці під час роботі на піскоструминних апаратах.

Членам Асоціації пільгові тарифи на навчання у відповідність з положенням про членство.
При навчанні по декількох темах діє гнучка система знижок . Для керівників та спеціалістів при одночасному проходженні навчання з чинного законодавства з охорони праці та спеціального навчання з пожежної безпеки вартість останнього навчання знижується на 50%.


Украинская Баннерная Сеть